ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.es
9.95€
1 سال
N/A
9.95€
1 سال
.eu
7.96€
1 سال
7.96€
1 سال
7.96€
1 سال
.com
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
.net
7.96€
1 سال
7.96€
1 سال
7.96€
1 سال
.org
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
12.95€
1 سال
.biz
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.me
19.95€
1 سال
19.95€
1 سال
19.95€
1 سال
.ws
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
.xxx
69.95€
1 سال
69.95€
1 سال
69.95€
1 سال
.cat
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.com.es
2.95€
1 سال
N/A
2.95€
1 سال
.tel
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.info
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.tv
35.00€
1 سال
35.00€
1 سال
35.00€
1 سال
.fm
70.00€
1 سال
70.00€
1 سال
70.00€
1 سال
.mobi
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.com.br
24.00€
1 سال
N/A
24.00€
1 سال
.ru
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.cn
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
.co
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
.com.ru
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.pro
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
15.95€
1 سال
.barcelona
44.00€
1 سال
44.00€
1 سال
44.00€
1 سال
.co.uk
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
.foundation
20.95€
1 سال
20.95€
1 سال
20.95€
1 سال
.digital
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.online
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
9.95€
1 سال
.eus
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
.promo
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.lgbt
10.00€
1 سال
30.00€
1 سال
30.00€
1 سال
.mx
35.00€
1 سال
35.00€
1 سال
35.00€
1 سال
.com.mx
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains